Waterhardheid: wat is hard water?

Water wordt hard genoemd wanneer het een hoog gehalte aan kalk bevat. Alle water bevat kalk en in de meeste gevallen is de aanwezigheid ervan niet schadelijk voor de gezondheid. Een nadere blik op de hardheid van het water…

Is de hardheid van water overal gelijk in Frankrijk?

Het is de aard van de bodem waarop wij leven dat in wezen de hardheid van het water bepaalt. Als het water in onze stad afkomstig is van grondwater dat gevoed wordt door water dat door een kalkrijke bodem is gesijpeld, dan zal ons water kalk bevatten. Als het water in onze stad gestroomd heeft over een graniet- of zandgrond, dan zal het minder kalk bevatten. De waterhardheid van een fontein kan dus verschillen van regio tot regio.

De filtratie van onze waterfontein filtert overtollig kalksteen en behoudt voldoende mineralen.

Water en zijn minerale samenstelling

Kalk in water komt voor in de vorm van calciumionen (80%) en magnesiumionen (20%). De verzameling van alle ionen (calcium, magnesium, natrium, kalium,…) vormt samen de minerale samenstelling van het water.

Hoe meet men de waterhardheid?
Om de hardheid van water te meten, meet men de “”totale hardheid””, ook wel “”TH””. De TH vertegenwoordigt het totale gehalte aan mineralen in het water waarvan de belangrijkste calcium- en magnesium zijn.

Welke meeteenheid gebruikt men voor de TH?
Om de calciumzouten en het magnesiumgehalte te meten wordt hun gewicht gemeten in 1 liter water. Omdat kalk voornamelijk uit twee hoofdcomponenten bestaat, houdt de meeteenheid rekening met de gehaltes calcium en magnesium in mg per liter. De meeteenheid van de waterhardheid heet vandaag millimol per liter (mml/l). Vroeger gebruikte men de term “”graden””. 0,1 mml/l komt overeen met 4 mg/l calcium of 2,4 mg/l magnesium

De hardheid van water en zijn drinkbaarheid

  • tussen 0 en 0,5 mmol/l is het water zeer zacht en niet geschikt voor consumptie,
  • tussen 0,5 en 1,5 mmol/l is het water zacht,
  • tussen 1,5 en 2,5 mmol/l is het water matig hard en geschikt voor consumptie
  • tussen 2,5 en 3,5 mmol/l is het water hard,
  • boven 3,5 mmol/l is het water zeer hard

Gedestilleerd water

De totale hardheid van gedestilleerd water is “”0″”, dat betekent dat dit water geen calcium en magnesium bevat en dat het water niet drinkbaar is.

Onthard water

Dit water, vrij van kalksteen, is licht zuur en wordt daarom niet aanbevolen om te drinken. Als het water zeer hard is kan een technische oplossing voor het verzachten van water uit het sanitaire circuit worden overwogen om verkalking van pijpen en kranen te voorkomen en de sanitaire apparaten te beschermen. Maar let op: welke oplossing u ook kiest, onthard water wordt minder gecontroleerd dan het water van een waterdistributienet. Er moet dus een regelmatig onderhoud van de waterverzachter worden uitgevoerd.