Waterfontein: microbiologisch veilig water

In zorginstellingen (ziekenhuizen, klinieken, verpleeghuizen) heeft water vele toepassingen die specifieke kwaliteiten vereisen. Elk hoofd van deze instellingen draagt een verantwoordelijkheid, daarom werd een gids opgesteld: De technische gids van water in zorginstellingen.

Deze gids geeft een overzicht van de risico’s op microbiologische besmetting:

  • De stilstand van water in de leidingen na een periode zonder gebruik
  • De vorming van biofilm

Biofilms zijn lagen micro-organismen die voorkomen op een type oppervlak en bestaan uit een enkele soort of meerdere soorten micro-organismen (gist, bacteriën, protozoa of combinaties van deze soorten).

  • De retro-besmetting van het verdeelpunt door de lucht of contact van de gebruiker

Microbiële verontreiniging van de gietbuis, door de flora van de lucht of door huidcontact.

Sterilisatiekamer met U.V.-straling

Deze behandeling bestaat uit een ultraviolette bestraling van het stadswater dat wordt verdeeld door de fontein.
Het doel is om de levende micro-organismen om te zetten in niet-levensvatbare organismen. Het water moet eerst worden gefilterd vóór de bestraling om alles wat de doeltreffendheid van de bestraling zou kunnen belemmeren (organische of anorganische zwevende deeltjes) te verwijderen. Het is ook noodzakelijk om zich te vergewissen van de goede werking van de lamp, zodat de bestralingsdosis voldoet aan de voorschriften. (Golflengte, bestralingstijd)(Omzendbrief DGS/PGE/1 D nr. 52 van 19 januari 1987 betreffende de UV-desinfectie van water bestemd voor menselijke consumptie)

Bacteriologisch veilige waterfonteinen

De UV-technologie die wordt gebruikt in sommige fonteinen vereist de inzet van waterfonteinspecialisten. Voor een optimale doeltreffendheid moet ervoor worden gezorgd dat de sterilisatiekamer geplaatst wordt bij de uitlaat van de fontein en dat een timer de distributie van het water vertraagt om het water te bestralen vóór het wordt verdeeld.

Er moet een beveiliging van de sterilisatiekamer worden gemonteerd en gecontroleerd in geval van storing.

Voor een milieuvriendelijk beleid mag de sterilisator geen kwik bevatten en moet hij een zeer laag energieverbruik hebben.