Water op het werk – Artikel R4225-2

Exquado geeft u een samenvatting van het artikel R4225-2 van de arbeidswet dat de verplichtingen van de werkgever met betrekking tot de levering van drinkwater op de werkplek omschrijft. De waterfontein voor het bedrijf blijkt de beste oplossing, ze kan eenvoudig worden geïnstalleerd door professionals.

De omstandigheden waarin we “”water kunnen drinken op onze werkplek”” worden aangegeven in de arbeidswet, onder artikel R 4225-2.

Dit artikel kunt u terugvinden in het regelgevende deel van de arbeidswet, met name in deel IV, Boek 2, Titel 2, Hoofdstuk 5, paragraaf 2

In deze paragraaf 2 vindt u het artikel R4225-2 in onderparagraaf 1 onder de titel:
het ter beschikking stellen van dranken.

Artikel R-4225-2 van de arbeidswet

De werkgever stelt fris drinkwater ter beschikking aan zijn werknemers.

Dit artikel bepaalt op geen enkele manier hoe de werkgever tewerk moet gaan voor deze terbeschikkingstelling.

Het artikel R 4225-2 wordt aangevuld met twee andere artikelen: R 4225-3 en R 4225-4

Artikel R 4225-3 van de arbeidswet

Waar bepaalde werkomstandigheden werknemers ertoe leiden om regelmatig te drinken, dan stelt de werkgever ten minste één niet-alcoholische drank gratis ter beschikking.
De lijst van de desbetreffende banen wordt bepaald door de werkgever na overleg met de arts en het comité voor gezondheid, veiligheid en arbeidsomstandigheden of, bij ontstentenis daarvan, de werknemersvertegenwoordigers.
De dranken en smaken worden gekozen volgens de wensen van de werknemers en het advies van de bedrijfsarts.

Artikel -4 R 4225 van de arbeidswet

De werkgever bepaalt de locatie van de drankverdeling, dicht bij de werkstations en op een plaats die aan alle voorwaarden van de hygiëne voldoet.
De werkgever ziet toe op het onderhoud en de goede werking van de dispensers en de goede bewaring van de dranken om besmetting te voorkomen.

Na het lezen van deze artikels heeft de werkgever een aantal alternatieven om hieraan te voldoen:

Een gewone waterkraan is niet de juiste oplossing omdat het water in de zomer niet fris zal zijn of in elk geval onder 12°. Er zijn verschillende alternatieven mogelijk:

  • Flessen mineraalwater in een koelkast, maar de logistiek en recyclage van de flessen zijn niet verenigbaar met een goed milieubeleid.
  • Drankautomaten betekenen een aanzienlijk hogere kostprijs
  • De filterende waterfontein die wordt aangesloten op het waterdistributienet komt steeds vaker voor bij bedrijven, omdat ze eenvoudig te installeren en gemakkelijk te gebruiken is. Daarnaast vormt ze een extreem lage kost wanneer men kijkt naar de mogelijke sociale problemen die kunnen voortkomen uit een gebrek aan toevoer van fris water.

Bron: legifrance.gouv.fr