Wat is het Conformiteitsattest voor sanitair?

Om te helpen bij het opzetten en verkrijgen van attesten voor de sanitaire conformiteit van hun producten door de industrie, hebben gezondheidsautoriteiten in 1999 het conformiteitsattest voor sanitair (ACS) ontwikkeld. Dit systeem beoordeelt het vermogen van een product om in contact te komen met water dat bestemd is voor menselijke consumptie, gelet op de geldende voorschriften.

Wie reikt het ACS uit?

Het conformiteitsattest voor sanitair kan alleen uitgereikt worden door een laboratorium dat erkend wordt door de minister van Volksgezondheid op grond van artikel R*. 1321-1352 van het wetboek volksgezondheid.

Wat is de geldigheidsduur van het ACS

De geldigheidsduur van een conformiteitsattest voor sanitair is vijf jaar.

Op welke materialen is dit van toepassing?

Tot op heden is deze regelgeving van toepassing op organische materialen en voorwerpen, alsmede onderdelen en subgroepen van accessoires bestaande uit ten minste één organisch bestanddeel dat in contact komt met water (zie ministeriële omzendbrieven van 12 april 1999, van 27 april 2000 en van 25 november 2002).
Bovendien geldt het ACS in het geval van productgroepen en verwerkingsprocessen vandaag al voor de membraanfiltratiemodules en UV-reactoren (zie besluit van 22 juni 2012 en van 9 oktober 2012).

Voor waterfonteinen is dit van toepassing op de volgende producten:

  • De materialen voor de opslag en het transport van water: pijpbekledingen of tanks, pijpen (polyethyleen PE, polypropyleen PP, PVC polyvinylchloride,…), fittings, dichtingen (EPDM, NBR,…).
  • De accessoires van het netwerk: pompen, afsluiters, stromingsmeters, tellers, sanitaire en industriële afsluiters, terugstromen, terugslagkleppen…
  • De waterbehandelingsinrichtingen zoals de ionenuitwisselingsharsen en filtermodules (ultrafiltratie, nanofiltratie, omgekeerde osmose,…)
  • De individuele behandelingssystemen of apparaten voor drinkwater (kannen, kranen,…)