Wat is bronwater?

Het bottelen van water, hetzij bron- of mineraalwater, kan soms verwarring scheppen over de herkomst van het water.

Definitie van bronwater?

Bronwater is water dat uit de grond komt, beschermd en microbiologisch veilig. Het moet in zijn natuurlijke staat voldoen aan microbiologische kwaliteitskenmerken en fysische en chemische kwaliteitskenmerken van water bestemd voor menselijke consumptie.
Bronwater dat wordt gewonnen door een of meer natuurlijke of geboorde bronnen, moet verplicht bij de bron worden gebotteld.
Bronwater is dus een categorie van gebotteld water, waarvan de kenmerken (onderaardse oorsprong, bescherming tegen vervuiling, geen behandeling of chemische toevoeging, drinkbaarheidscriteria) moeten voldoen aan de regelgeving die per land verschilt
Voor de bron en het bronwater geldt hetzelfde concept, namelijk een plaats waar water uit de grond stroomt om een waterloop te vormen die stroomt naar de zee, of meren of vijvers vormt of uiteindelijk opnieuw verdwijnt in de grond.
In tegenstelling tot mineraalwater moet bronwater niet voldoen aan een minimum gehalte aan minerale zouten.
Verschillende criteria en benaderingen worden gebruikt om de bron te klasseren:

  • Hydrochemie, die de chemische verbindingen van het water en de bodems waar het water heeft gecirculeerd onderzoekt
  • Hydrogeologie, die de bodems waar het water heeft gecirculeerd onderzoekt
  • Hydrotherapie, die sterk gemineraliseerd water voor medische behandeling onderzoekt.

Natuurlijk mineraalwater onderscheidt zich dus van het bronwater door het gehalte aan mineralen (magnesium, calcium, fosfor, natrium, kalium) en sporenelementen (ijzer, zink, koper, jodium, selenium).

Het belangrijkste verschil tussen deze twee begrippen is de hoeveelheid die ons lichaam nodig heeft.

De minerale zouten, zogenaamde macronutriënten, worden in grotere hoeveelheden verbruikt dan micronutriënten.

Sterk gemineraliseerd mineraalwater moet worden gemeden.
In Frankrijk kan water alleen als “”mineraalwater”” worden bestempeld als het door de Nationale Academie van Geneeskunde is erkend.

Als we alleen denken aan drinkbaarheidsparameters, dan is mineraalwater niet per se drinkwater, terwijl het toch kan worden geconsumeerd.
Mineraalwater met een hoog gehalte aan natrium is niet geschikt voor mensen die een zoutarm dieet volgen.

In het algemeen moet u vermijden om alleen maar mineraalwater te drinken.
U kunt een kwaliteitsvolle waterbron aanschaffen met de waterfonteinen die beschikbaar zijn op de website van Exquado.