Voorschriften voor het gebruik van fonteinen met gekoeld water

Artikel R. 1321-1 van het Wetboek van Volksgezondheid deelt het gekoelde water van fonteinen in onder de categorie van water bestemd voor menselijke consumptie. De omzendbrief DGS/PGE/1D nr. 2058 van 30 december 1986 inzake de dispensers van fris water, bepaalt dat waterkoelers inrichtingen zijn voor de productie van koud water voor menselijke consumptie. Het water van de koelfonteinen wordt gekoeld tot een temperatuur tussen 8° en 12°. Dit gekoelde water is goedkoper dan mineraalwater en heeft een verfrissende smaak zonder de smaak van chloor. Door de logistieke beperkingen van het transport van flessen mineraalwater of bronwater te elimineren, en de recyclage van plastic te verminderen, is de fontein met gekoeld water milieuvriendelijker in gebruik.

Definitie van “water bestemd voor menselijke consumptie”

Dit is water dat, zonder behandeling of na behandeling, bestemd is om te drinken, te koken, voedsel te bereiden of voor andere huishoudelijke doeleinden.

Herkomst van het water van waterfonteinen voor menselijke consumptie

Distributienetwerk, tank, vrachtwagen met tank, boot met tank, flessen, containers, bronwater

Waterfonteinen in zorginstellingen en verpleeghuizen

De ministeriële nota van 12 september 1983 en de omzendbrief DHOS/E4/DGAS2C/DGS/7A nr. 377 van 3 augustus 2004 die werd vrijgegeven na de hittegolf van 2003, in het kader van de preventie en bestrijding van hoge temperaturen, hebben de installatie van waterfonteinen met gekoeld water aangemoedigd, op voorwaarde dat preventief onderhoud wordt uitgevoerd om een perfecte hygiëne van de fontein en een regelmatige controle van de kwaliteit van het water te garanderen. In deze specifieke gevallen is het de plicht van deze instellingen om de kost van flessen mineraalwater, de opslag ervan, de behandeling en recyclage te vergelijken met de kosten van onderhoud en controle van een waterfontein.