Ultrafiltratie: wat is het?

Meer en meer bedrijven kiezen vandaag voor filterende waterfonteinen die aangesloten zijn op het waterdistributienet. Voor 100% schoon en drinkbaar stadswater is ultrafiltratie een essentiële stap, ontdek hoe het werkt…

Stadswater: een streng gecontroleerd product

Elke maand publiceren de gemeentehuizen de bacteriologische en chemische analyses van het water dat beschikbaar wordt gesteld aan de gebruikers. Het principe van het Wetboek van Volksgezondheid (artikel L.1321-1) luidt als volgt:

“Iedere persoon die voor menselijke consumptie bestemd water aanbiedt, tegen een vergoeding of gratis en in welke vorm dan ook, met inbegrip van consumptie-ijs, moet zich ervan gewissen dat dit water geschikt is voor consumptie. Het gebruik van ongeschikt water voor consumptie voor de bereiding en de opslag van voedingsmiddelen en goederen die bestemd zijn voor menselijke consumptie is verboden.”

> Deze informatie is beschikbaar op het ministerie van Sociale Zaken en Gezondheid

Stadswater: vervoer?

Het drinkwaterdistributienet in Frankrijk omvat 906.000 kilometer pijpleiding (bron) en werd aangevangen in de negentiende eeuw. De uitbreiding is nog steeds aan de gang maar bevindt zich vooral in een verplichte vernieuwingsfase. Deze fase gaat echter te traag gaat in vergelijking met de verouderingen die werden vastgesteld in het netwerk. (Cador studie 2002)

De filtratie van water

Om de sedimenten en geuren die gepaard gaan met het verval van deze pijpen te verwijderen is filtratie van essentieel belang.

Filter met drievoudige werking

  • Een eerste filtratie van “”sedimenten”” die de zwevende stoffen uit het water verwijdert
  • Een tweede filtratie met actieve koolstof die chloor, pesticiden, herbiciden, fungiciden, asbest en koolwaterstoffen verwijdert
  • Een derde filtratie met polyfosfaat die werkt tegen de kalksteen

De waterfonteinspecialisten voegen hier nog een vierde filtratie op 0,01 micron aan toe.

ULTRAFILTRATIEMEMBRAAN

De ultrafiltratie (UF) is een soort membraanfiltratie waarbij de vloeistof door een semipermeabel membraan stroomt als gevolg van een drukverschil (transmembraandruk of TMP). De deeltjes in de oplossing of zwevende deeltjes met hoog molecuulgewicht worden tegengehouden, terwijl het water en de moleculen met laag molecuulgewicht door het membraan passeren. In drinkwater wordt ultrafiltratie gekenmerkt door een grenswaarde van 0,01 um. Alle grotere moleculen worden tegengehouden (pollen, algen, parasieten, bacteriën, virussen, bacteriën en grote organische moleculen), voor een perfect zuiver water dat ontsmet is zonder het gebruik van chemicaliën.

Ultrafiltratie zorgt ervoor dat aan alle normen voor levensmiddelen wordt voldaan.

Dankzij ultrafiltratie worden ook de minerale zouten behouden, zoals calcium, magnesium, natrium, kalium enz…