Onderhoudstips voor uw waterfontein

Het groeiende gebruik van waterfonteinen met vers, gekoeld water voor consumptie in ruimten bestemd voor het publiek en op de werkvloer, moet voldoen aan de geldende regelgeving. Welk type waterdispenser u ook gebruikt, Exquado herinnert u aan de belangrijkste voorschriften waaraan ze moet voldoen…

  • Deze apparaten moeten worden aangesloten op een intern netwerk van leidingen die worden gevoed door een openbaar waterdistributienet;
  • Het water dat wordt geproduceerd door uw fontein moet te allen tijde voldoen aan de geldende normen voor drinkwater; de gebruikte materialen, waaronder de pijpen van het interne netwerk van het gebouw mogen de kwaliteit van de watervoorziening (conformiteitsattest voor sanitair) niet aantasten. In ieder geval moeten zij voldoen aan de geldende voorschriften voor materialen die in contact komen met levensmiddelen
  • Alleen koelmiddelen die vermeld staan op de lijst die wordt verspreid door de omzendbrief van 2 juli 1985 (PB 15 augustus 1985) mogen worden gebruikt bij thermische verwerkingsinstallaties met een eenvoudige uitwisseling
  • Elk inrichting voor het opslaan van consumptiewater moet ontworpen en gebruikt worden om langdurige stilstand te voorkomen; Voor fonteinen met een dergelijke opslag wordt sterk aanbevolen om de eerste stroom water te laten lopen voor een hoeveelheid die ten minste gelijk is aan de opslagcapaciteit wanneer het apparaat 24u lang niet is gebruikt.

Onder de verschillende gebruikte technologieën, vereisen waterfonteinen met een zogenaamde “”tank”” bijzondere aandacht vanwege de voorzienbare risico’s van vermindering van de waterkwaliteit door langdurige stilstand in opslagtanks .
Het wordt ook sterk aanbevolen om de naleving van de volgende aanbevelingen te volgen:

  1. er moet een afvoerinrichting worden voorzien en verbonden met een afvoerleiding met een treksterkte via communicatie met de buitenlucht;
  2. er moeten inrichtingen voor het nemen van monsters worden gemonteerd,
  3. troomopwaarts en stroomafwaarts van de tank; de tank moet worden geleegd en gereinigd wanneer dat nodig is en dit ten minste eenmaal per maand.

De eigenaren van waterfonteinen moeten deze apparaten in goede staat van onderhoud en werking houden, net zoals eventuele filtratiesystemen die stroomopwaarts zijn gemonteerd. De instructies hebben betrekking op de mensen en organisaties die geïnteresseerd zijn in de huur en/of aankoop van waterdispensers:

  • Verantwoordelijken voor grootkeukens, ziekenhuizen, campings, lokalen die toegankelijk zijn voor het publiek,
  • Eigenaren van hotels, commerciële en industriële ondernemingen…
  • Bedrijfsleiders die over een waterfontein beschikken in hun kantine

Het is noodzakelijk om de aandacht te vestigen op het feit dat zij verantwoordelijk zijn wanneer het gekoelde water, als gevolg van slecht onderhoud of een fout in het ontwerp van het toestel, leidt tot eventuele ongemakken.

Als u tips wilt voor het reinigen van uw waterfontein, dan kunt u deze gids volgen!

Bron: Omzendbrief DGS/PGE/1D nr. 2058 van 30 december 1986