Onderhoudscontracten

Of u nu kiest voor de huur/onderhoud of aankoop, een waterfontein moet altijd goed worden onderhouden.

Sterker nog, het wetboek volksgezondheid (artikel L.1321-1) luidt als volgt:

“Iedere persoon die voor menselijke consumptie bestemd water aanbiedt, tegen een vergoeding of gratis en in welke vorm dan ook, met inbegrip van consumptie-ijs, moet zich ervan gewissen dat dit water geschikt is voor consumptie. Het gebruik van ongeschikt water voor consumptie voor de bereiding en de opslag van voedingsmiddelen en goederen die bestemd zijn voor menselijke consumptie, is verboden.”

Dit heeft zowel betrekking op de modellen van fonteinen met een fles als fonteinen die aangesloten zijn op het waterdistributienet.

Onderhoudscontract: kies voor een specialist in waterfonteinen

Dit preventieve onderhoud is onmisbaar om de werking van de watermachine te behouden en wanneer men een onberispelijke netheid en schoon water voor consumptie wilt garanderen.

Alleen een bedrijf met een kernactiviteit in waterfonteinen kan deze dienstverlening garanderen omdat het zijn bedrijfsmodel heeft gericht op een kwaliteitsvolle dienstverlening voor een optimale continuïteit van de watervoorziening.

Een bedrijf waarvan het bedrijfsmodel gericht is op de verkoop van verbruiksgoederen of verschillende diensten zal slechts een beperkte expertise kunnen bieden op het gebied van onderhoud van een fontein.

Onderhoudscontract: traceerbaarheid van de interventies

Dit omvat een investering in een eigen ERP om snel informatie te verstrekken over:

  • producten waarvan de oorsprong en traject bekend zijn (serienummer)
  • producten die regelmatig sanitair onderhoud vereisen (onderhoudsfiche)
  • opgeleide teams die bevoegd zijn om onderhoud uit te voeren op alle sites en die de normen kennen en naleven (een leverancier van verbruiksartikelen is geen professionele loodgieter die op 4 meter hoogte kan werken op een hoogtewerker)
  • een beheer over de hele keten van de kwaliteit van de leveringen en verbruiksartikelen zoals flessen en bekers.

Exquado, specialist van waterfonteinen: een echte vakkennis

Het beheer van risico’s voor levensmiddelen en hygiëne met betrekking tot de levering van water door waterfonteinen (bacteriologische risico’s verbonden aan het gebruik van fonteinen met waterflessen, met name in ziekenhuizen);

  • Crisispreventie en -beheer om het belang ervan te beperken wanneer die zich voordoen.
  • De invoering van bacteriologische en chemische tests van het water van de fonteinen, waarbij de veiligheid van de waterdistributiefonteinen direct gekoppeld is aan de waterkwaliteit van het net, eventuele verouderde leidingen van de sites en de ontsmetting van het interne circuit van de fontein.