Kraanwater in enkele cijfers

Kraanwater, ook bekend als leidingwater, is drinkwater dat aan huis wordt geleverd bij de gebruikers. Het wordt vervoerd door een netwerk van pijpleidingen vanaf het verzamelpunt tot bij de kranen van de gebruikers.

Welk percentage van het totale toegeleverde water in Frankrijk is kraanwater?

Van de 33,4 miljard m3 toegeleverd water in Frankrijk in 2009, is 5,5 miljard m3 (17% van het totaal) goed voor de distributie van drinkwater (data: wateragentschappen – staatsbedrijven 2012–).

Hoeveel bedraagt het jaarlijkse verbruik van water per hoofd van de bevolking in Frankrijk?

Het is niet eenvoudig om de gemiddelde dagelijkse waterverbruik per hoofd van de bevolking in Frankrijk nauwkeurig te bepalen.
Deze complexiteit rust in het feit dat:

  • water zowel thuis als in gemeenschappen kan worden geconsumeerd
  • omwille van hun bevolkingsdichtheid consumeren steden meer dan het platteland
  • toeristische gebieden consumeren ook meer dan andere regio’s
  • gezinnen met hogere inkomens consumeren meer dan bescheiden gezinnen

Cijfers van verschillende studies komen uit op 200 liter per dag per hoofd van de bevolking. (Bron: staatsbedrijven – SSP-Agreste, wateronderzoek 2008)

Het gemiddelde verbruik daalt

Er is nog heel wat werk voor de boeg, maar na de verschillende sensibiliseringscampagnes, zou dit cijfer aan het dalen zijn.

  • Particulieren proberen hun waterrekening te verlagen en controleren in toenemende mate hun installaties om lekken op te sporen
  • Er wordt meer en meer aangemoedigd om niet te verspillen
  • Sanitaire en elektrische apparaten zijn ontworpen om minder water te verbruiken
  • In toeristische gebieden regelen de departementale besluiten de verbruikte hoeveelheid
  • water De trage maar lopende renovatie van het waterdistributienet van de stad draagt ook bij tot de verbetering van dit cijfer

Waarvoor wordt het verbruikte water gebruikt?

93% van het water dat we thuis gebruiken is gewijd aan hygiëne en netheid en 7% aan voedsel en hydratatie, zoals met onze waterfonteinen.
Deze cijfers verschillen volgens de levensstijl van elk gezin en zijn afhankelijk van de gebruikte apparatuur. (sommige vaatwassers verbruiken meer water dan andere, het volume van het verbruikte water van een douche hangt af van hoe lang men onder de douche staat…)

En in de gemeenschappen?

Dit betreft vooral de openbare diensten (scholen, ziekenhuizen…), de werkplek, en plaatsen waar we water kopen (supermarkt, bloemist…) of waar we ons vermaken (fitness, camping, vakantiecentrum).