Het onderhoud van de waterfonteinen

Of u nu kiest voor de huur/onderhoud of aankoop, een waterfontein moet altijd goed worden onderhouden. Ontdek dankzij Exquado wat dit onderhoud inhoudt!

Voor een filterende waterfontein die aangesloten is op het waterdistributienet, wordt een kwaliteitsvol onderhoud opgedeeld in preventief onderhoud en corrigerend/curatief onderhoud.

1. Preventief onderhoud:

Het gaat hier om onderhoud dat wordt uitgevoerd op vooraf bepaalde intervallen en volgens de gestelde criteria, en bedoeld is om de kans op defecten of degradatie van de werking van een goed te verminderen (extract van de norm NF EN 13306 norm X 60-319)

Doel:
Het garanderen van een goede hygiëne van de fontein en bijgevolg schoon water voor consumptie.

Frequentie: 2 behandelingen per jaar
De installatiedatum van de fontein duidt de start aan van 2 onderhoudsbeurten
6 maanden na deze datum zal het eerste onderhoud worden uitgevoerd.
1 jaar na deze datum zal het tweede onderhoud worden uitgevoerd.

Waarschuwing: voor voedselproductiesites en ziekenhuizen kan deze frequentie worden verhoogd tot 3 of 4 keer per jaar.

  • voedselproductiesites:

Voedsel kan soms gezondheidsrisico’s vertonen wanneer de voorwaarden van hun producten niet voldoen aan de Europese en nationale regelgeving.

Deze richtlijnen leggen verplichtingen op aan levensmiddelenbedrijven om de veiligheid en geschiktheid van levensmiddelen in alle stadia van de productie, verwerking en distributie te garanderen. (DGCCRF publicatie van 07/10/2014)

De aanwezigheid van een waterfontein op een voedselproductiesite kan bacteriegroei veroorzaken. Daarom wordt een frequentie van 4 keer per jaar aanbevolen.

  • Ziekenhuizen:

Volgens de technische gids van water in medische voorzieningen, heeft water vele toepassingen die specifieke kwaliteiten vereisen. In geval van besmetting kan water een bron zijn van ernstige infecties, met name voor de meest kwetsbare patiënten.
Deze risico’s zijn: Stilstaand water, vorming van biofilm, retro-besmetting van het distributiepunt door de lucht

Aard van de dienstverlening:

Dit is een nauwgezette operatie en vereist gemiddeld één uur werk.
Daarom is het beter om dit werk toe te vertrouwen aan een fonteinspecialist.
De technicus volgt nauwgezet een procedure die verschilt volgens het model van de fontein.

2. Correctief/curatief onderhoud en dienst na verkoop

Deze dienst omvat zowel de eenvoudige herstelling van defecten en storingen (lekkage) en het identificeren van de oorzaken wanneer bepaalde onderdelen beschadigd zijn of bij elektronische problemen van de fontein.

Doel:
Zo snel mogelijk tussenkomen in geval van een storing of lekkage, wetende dat dit type interventie klein is wanneer er preventief onderhoud is uitgevoerd

Aard van de dienstverlening:
De taak van de fontein, in de zin van de praktische organisatie en de methoden is een taak die in wezen gekoppeld is aan de aanwezige diensten.
De succesvolle realisatie van de opeenvolgende acties van verschillende tussenkomende partijen van deze organisatie stelt de fonteinspecialist in staat om een klimaat van vertrouwen te scheppen dat bevorderlijk is voor het instandhouden van de commerciële relatie.