het drinken van water, van de oudheid tot het heden…

Toegang tot drinkwater was niet altijd zo eenvoudig als het openen van een kraan. De kennis van drinkwater en het gebruik van hydraulische technieken bestaan al sinds de oudheid. Toch ging de verovering van drinkwater niet altijd zo vanzelfsprekend als het openen van een kraan. Laten we even teruggaan in de tijd en de verschillende stadia van deze verovering van drinkwater ontdekken…

Drinkwater van de oudheid tot de middeleeuwen

Het is uiteraard in de buurt van grote rivieren dat de grote beschavingen zich hebben ontwikkeld, water was in wezen de grootste bron voor het overleven van de mens:

  • De eerste waterputten dateren van 6000 voor Christus.
  • Wie heeft nog nooit gehoord van de hangende tuinen van Babylon?
  • Dichter bij huis hebben de Grieken de sifon uitgevonden
  • Nog dichterbij vinden we de Romeinse aquaducten en de meest beroemde, de Pont du Gard.

In de Middeleeuwen zijn het de kloosters die deze kennis rond het beheer van drinkwater en de kwaliteit ervan verder hebben versterkt en ontwikkeld.

Het probleem van water in de stad

Met de ontwikkeling van de steden werden de problemen rond watervoorziening problematisch. De aanzienlijke toename van de bevolking was niet de enige oorzaak. Met een grote vraag naar water zorgden de ambachten al snel voor de uitdroging van de bronnen en verontreinigden ze de rivieren of stromen door hun afval te lozen.
Het gebrek aan waterafvoernetwerken voor zogenaamd “”afvalwater”” heeft het gebrek aan water voor hygiënische doeleinden versterkt.
Er ontstond een vicieuze cirkel en de epidemieën tierden welig.

En toen vond de mens de stoommachine uit…

In het midden van de 19e eeuw maakt de verspreiding van de stoommachine het mogelijk om netwerken onder druk aan te leggen voor de toevoer naar individuele woningen. Naar het voorbeeld van Parijs, lanceren de grote steden van Frankrijk en later ook de kleinere grote kanaalwerken en/of waterdistributienetwerken maar ook afvoerkanalen voor gebruikt water, de zogenaamde riolen.

Fysieke behandelingen van water

Geleidelijk aan komen er meer studies over waterfiltratie (met zand), over bezinking* of coagulatie** die door hun implementaties de kwaliteit van het verdeelde water verbeteren.

* Bezinking is een fysisch scheidingsproces van de zwevende deeltjes in een vloeistof (bron)

** Coagulatie is een proces dat wordt toegepast bij waterbehandeling om de negatieve ladingen van de zwevende deeltjes in het water te verminderen.

… microbiologie

Onder de impuls van een sterilisator, wordt de wisselwerking tussen water van slechte kwaliteit dat verontreinigd is met microben en epidemieën, aangetoond: “”We drinken 90% van onze ziekten””. De geschiedenis van de behandeling van drinkwater zal bijgevolg worden versneld door het gecombineerde effect van de toegenomen behoeften en vooral de vooruitgang van de chemie.
In het begin van de 20e eeuw verschijnen de eerste chemische behandelingen. Heel wat producten werden getest, waaronder ozon en chloor. Het gebruik van chloor*** wordt wijdverspreid na de Tweede Wereldoorlog 1914/1918. Philippe Bunau Varilla ontdekt, tijdens de slag van Verdun (1916), het verdunisatieproces (desinfectie van het water) dat erin bestaat een kleine dosis chloor toe te voegen aan het water.

*** Chloor: chloor komt voor in de natuur in de vorm van metaalchloriden (natriumchloride of “”keukenzout””). Voor de desinfectie van water wordt chloorwater gebruikt (geelgroen gas oplosbaar in water) dat opmerkelijke antiseptische en antioxiderende eigenschappen biedt.

De wet van 1902 met betrekking tot de volksgezondheid legt allerlei maatregelen op die geïnspireerd zijn door hygiënisten. In 1930 beschikt slechts 23% van de gemeenten over een waterdistributienet voor drinkwater thuis. In 1945 heeft 70% van de landelijke gemeenten nog steeds geen watervoorziening.
Het zal pas in de late jaren 1980 zijn dat vrijwel alle Franse woningen zijn aangesloten op het waterleidingnet. Vandaag verbruiken niet minder dan 26 miljoen gezinnen dagelijks stadswater, schoon water dat geschikt is om te drinken en zeer streng wordt gecontroleerd.