Groen water in de landbouw

In bepaalde regio’s in de buurt van woestijnen gebruiken of herbruiken de landbouwers van deze regio, om te vechten tegen droogte of om te voorkomen dat de droogte zich uitbreidt, bepaalde (voorouderlijke) technieken die het maximum halen uit het water in de bodem.

Blauw water – groen water: waarover gaat het?

Het “”blauwe”” water is het water dat stroomt in de rivieren tot in de zee, het water van de meren, grondwater, water dat wordt verspreid in leidingen, etc.
Groen water dat vastzit in de bodem en beschikbaar is voor planten
Dit concept van groen water is weinig bekend, maar bepaalde landbouwexperimenten in droge gebieden (Marokko, Tunesië) tonen aan dat het een belangrijke bron zou zijn ( 60% van de totale neerslag zou groen water zijn) voor de wereldwijde landbouwproductie en vooral voor gebieden met zeer weinig neerslag.

Geef de tijd, tijd

Het gaat hier niet om directe resultaten en het is pas na verloop van tijd dat de voordelen van deze op regen gebaseerde landbouw, via het groene water, zullen kunnen worden gemeten, op voorwaarde dat ook andere factoren voor landbewerking (bodemvruchtbaarheid, mechanisatie…) worden geoptimaliseerd.

De regenlandbouw heruitvinden

Het gebruik van groen water heeft geen invloed op de teelt door irrigatie, integendeel. Het gaat hier om het heruitvinden of aanpassen van het formaat van de irrigatiesystemen die de regenlandbouw aanvullen.
De zorgvuldige invoering van een reeks opeenvolgende acties die vertrekken vanuit de verzameling van regenwater, de mogelijkheden om het water op te slaan en vervolgens te gebruiken als irrigatie als aanvulling op het groene water maakt een ongekende optimalisatie van deze vitale hulpbron, water, mogelijk.
Doorheen deze studies maken we kennis met de begrippen “watervoetafdruk” en “virtueel water”

De watervoetafdruk – virtueel water

Deze twee nieuwe concepten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden
De watervoetadruk wordt gedefinieerd als het totale volume zoet water dat wordt gebruikt om de goederen en diensten te produceren die geconsumeerd worden door particulieren, regio’s, bedrijven of industrieën.

Virtueel water is al het verbruikte water dat nodig is voor productie, landbouw of industrieel of met betrekking tot een dienstverlening. Met andere woorden, dat stemt overeen met de totale hoeveelheid water die nodig is om iets te produceren. We spreken van virtueel water omdat het verbruikte water doorgaans niet te vinden is in de eindproducten.

We zullen deze begrippen verder uitdiepen in de volgende artikelen op de blog van Exquado: specialist in waterfonteinen.