Garandeer de kwaliteit van het water van de fonteinen die zijn aangesloten op het waterdistributienet

In ons artikel over de regulering van koelende waterfonteinen, verwezen we naar artikel R. 1321-1 van het Wetboek van Volksgezondheid (CSP) en gaven we de definitie van schoon water bestemd voor menselijke consumptie.

Het Wetboek van Volksgezondheid bepaalt daarnaast dat iedere persoon die voor menselijke consumptie bestemd water aanbiedt, voor een vergoeding of gratis en in welke vorm dan ook, met inbegrip van consumptie-ijs, zich ervan moet gewissen dat dit water geschikt is voor consumptie.

Hoe kunt u ervoor zorgen dat het water van de fontein veilig is om van te drinken?

Om “”voor consumptie geschikt te zijn”” moet het water van de waterfonteinen voldoen aan dezelfde criteria voor drinkbaarheid als het kraanwater dat wordt geleverd door de stad.

Als zodanig valt de fontein onder besluit nr. 2011-1220 van 20/12/2001

Om zeker te zijn moeten stroomopwaarts en stroomafwaarts van de fontein monsters worden genomen die bacteriologische en chemisch moeten worden geanalyseerd door een erkend laboratorium.
De wetenschappelijke kennis over de risico’s die samenhangen met de stoffen die voorkomen in de natuur, en met name in het water, veranderen van jaar tot jaar.

Dit is de tabel van het besluit 2007-49 van 11 januari 2007, dat vandaag als referentie geldt.

De kwaliteit van het water: niet minder dan 70 criteria

70 kwaliteitscriteria met kwaliteitslimieten en kwaliteitsreferenties bepalen of het water “”geschikt is voor menselijke consumptie””
De kwaliteitslimieten betreffen microbiologische en chemische parameters die moeten worden gerespecteerd, omdat die een impact hebben op de gezondheid, en dit op een directe manier of op min of meer lange termijn
In het bijzonder moet de watertoevoer vrij zijn van Escherichia coli en enterokokken, virussen en er mogen geen ziekteverwekkers worden gevonden in het water bij hun afwezigheid.
De kwaliteitsreferenties omvatten microbiologische, chemische en organoleptische parameters en indicatoren van radioactiviteit die de goede werking van drinkwaterinstallaties weerspiegelen.
De normen zijn gebaseerd op wetenschappelijke studies waarin maximaal toelaatbare doses (DMA) zijn vastgelegd.
Deze normen worden bestudeerd om de meest kwetsbare personen (baby’s, zwangere vrouwen, immuungecompromitteerde personen) te beschermen
Voor zorginstellingen werd een specifieke leidraad ontwikkeld.

Bronnen: Legifrance.gouv.fr en CIEAU