Elektrolyse en hydrolyse

Elektrolyse van water is een chemisch proces voor het produceren van waterstof en zuurstofgas. Wat zijn de toepassingen van deze methode?

Definitie van elektrolyse

Elektrolyse is de chemische ontleding van een vloeistof of vaste stof genaamd “”ELEKTROLYT”” onder invloed van een elektrische gelijkstroom door twee elektroden die ondergedompeld zijn in de stof.
Op industriële schaal wordt elektrolyse toegepast in de metallurgie, in de oppervlaktebehandeling van materialen, en bij de vervaardiging van batterijen.

Elektrolyse van water

Voor de elektrolyse van water gebruikt men het water als elektrolyt. Deze handeling wordt tegenwoordig zeer weinig gebruikt in de industrie en heeft als doel om waterstof en zuurstofgas te produceren. Door elektrische stroom afkomstig van wind- of waterenergie te gebruiken, kan dit proces veel milieuvriendelijker zijn dan de huidige industriële processen.

Definitie van hydrolyse

Hydrolyse is de chemische ontleding van een stof door de directe of indirecte werking van water, waarbij nieuwe moleculen ontstaan. De omgekeerde handeling van hydrolyse wordt verestering genoemd. In het menselijk lichaam komt deze reactie vaak voor bij de spijsvertering, als gevolg van de complementaire werking van enzymen die de grootte van grote moleculen in voedsel (suikers, vetten, eiwitten) verminderen om hun opname te vergemakkelijken. Beide methoden zorgen voor ontbinding, maar de ene wordt aangedreven door een elektrische stroom en de andere meer direct door het contact met andere stoffen. Handelingen die te vermijden zijn op uw waterfontein.