Een waterfontein kopen of huren, wat u moet weten…

Location fonctaine à eau

U bent op zoek naar een waterfontein die kan aangesloten worden op het waterdistributienet en u wilt een lastenboek opstellen om de commerciële aanbiedingen te vergelijken bij de dienstverleners die u hebt geraadpleegd… Volg de gids!

Stel uzelf de juiste vragen

Beschikt u reeds over verschillende waterfonteinen?
Zo ja, kunt u ons gewoon het aantal fonteinen meedelen door na te gaan bij de verschillende diensten van uw bedrijf of de bestaande behoeften nog steeds overeenkomen met de interne vraag. Zo niet, dan moet u de persoon of dienst(en) vragen om het volume te schatten, en de toekomstige locaties van de plaatsen voor de fontein(en) mee te delen, zodat de afstanden tussen de dichtsbijzijnde waterpunten en de toekomstige waterdispensers kunnen worden geschat.

Bepaal de aard van de commerciële transactie: Kopen of huren?

Indien u reeds over een netwerk van waterfonteinen beschikt, en het dus gaat om een vernieuwing, dan weet u of u huur/onderhoud of een aankoop vereist. In het geval van huur/onderhoud moet u bij uw juridische afdeling, of boekhoudkundige of algemene diensten vragen naar de verjaardag(en) van de contracten die u binden aan de huidige dienstverlener, de duur en de opzeggingstermijn, en of u al dan niet valt onder een stilzwijgende overeenkomst.

Bij de aankoop van een fontein moet u misschien nagaan bij uw onderhoudsdienst of er een onderhoudscontract voor de fonteinen bestaat bij een externe dienstverlener of indien uw eigen interne onderhoudsdienst zorgt voor het onderhoud van uw fonteinen.

Wat het onderhoud betreft, u moet zich ook informeren met betrekking tot de mate van het gewenste onderhoud, en in het bijzonder wat betreft het preventieve en/of curatieve onderhoud van de fonteinen. Afhankelijk van de behoeften van de eindgebruiker kan de aard van het fonteinnetwerk verschillen. Zijn de fonteinen bestemd voor kantoren, industriële sites, het bedrijfsrestaurant, een ziekenhuis…? Wilt u warm water, bruisend water? Heeft u bekers nodig en zo ja, wat zou het jaarlijkse verbruik zijn?

Aarzel niet om EXQUADO vragen te stellen op basis van deze specificaties, hoe vollediger, hoe voordeliger het commerciële aanbod zal zijn.