Offerte aanvragen via
+33 320 523 233
0,099 €/min vanaf een vaste telefoon

Een waterfontein huren of kopen

Steeds meer bedrijven laten waterfonteinen installeren in hun gebouwen, maar vaak stelt men zich de vraag: huur/onderhoud of aankoop met of zonder onderhoudscontract? Exquado geeft u de voor- en nadelen om u te helpen kiezen tussen het huren of aankopen van een fontein.

Wist u dat?

Bij fonteinspecialisten die een goede service bieden, is de overgrote meerderheid van de bedrijven van mening dat huur/onderhoud meer garanties biedt dan aankoop. De duur van het contract: een goede service zonder stilzwijgende overeenkomst, het is mogelijk . Met een kwaliteitsvolle dienstverlening schept de fonteinspecialist het vertrouwen dat zorgt voor een blijvende samenwerking.

Een kwaliteitsvolle dienstverlening betekent:

  • Een telefooncentrale gebaseerd in Frankrijk
  • Een vaste contactpersoon die de behoefte of storing vaststelt
  • Een breed tijdsschema
  • Interventie binnen 24 werkuren in geval van pech
  • Geen onderaanneming
  • Gecertificeerde technici die op elk type terrein kunnen ingrijpen
  • Geo-gelokaliseerde technici voor een snelle tussenkomst
  • Vervanging van de hardware als reparatie ter plaatse niet mogelijk blijkt

Bedrijven die meerdere diensten aanbieden of gespecialiseerd zijn in de verkoop van verbruiksartikelen of die zelf geen fonteinen aanbieden, kunnen niet dezelfde kwaliteitsvolle dienstverlening van EXQUADO bieden. Bedrijven die meerdere diensten aanbieden beschikken over het personeel en de technische expertise. Verkopers van verbruiksartikelen hebben geen voldoende voorraad van nieuwe fonteinen om aan de vraag te voldoen, noch de geschikte competenties, en zij die zelf geen fonteinen aanbieden aanvaarden geen aansprakelijkheid voor niet-naleving van de dienstverlening). In veel bedrijven zijn fonteinen geen prioriteit, en dus is het budget hiervoor vaak beperkt. Afgezien van de grote industriële sites zijn afschrijvingstermijnen hier niet erg van toepassing.

Op niveau van het materiaal: de expertise van de sourcing

De fonteinspecialist zal kiezen voor betrouwbare apparatuur: voor elke behoefte zal hij de gepaste fabrikant selecteren. Zijn koopkracht zal het mogelijk maken om een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding te bieden. Om zijn imago als expert te versterken zal hij herhaaldelijk de belangrijkste bronnen van ergernis verwijderen. Door deze samenwerking met de fabrikant stelt zijn kennis van de markt hem in staat om de  technologie van de producten te ontwikkelen, en te beschikken over nieuwe kennis.

De nadelen van aankoop

In het geval van extern onderhoud vallen de onderdelen onder de verantwoordelijkheid van de koper, omdat het materiaal slechts één jaar garantie geniet. Bij een defect is er geen mogelijkheid tot vervangende apparatuur, wat vervelend is, vooral in de zomer wanneer de fonteinen veel worden gebruikt. In het geval van intern onderhoud en indien bekend, zijn de procedures niet zo uitgebreid en streng als deze die worden uitgevoerd door een specialist. Ter herinnering: Als u het onderhoud intern wilt laten uitvoeren moet u de sanitaire kwaliteit van het water dat uit de fontein komt garanderen in het kader van het beginsel vermeld door de  „code de la santé publique” (wetboek volksgezondheid) (artikel L.1321-1)

“Iedere persoon die voor menselijke consumptie bestemd water aanbiedt, tegen een vergoeding of gratis en in welke vorm dan ook, met inbegrip van consumptie-ijs, moet zich ervan gewissen dat dit water geschikt is voor consumptie. Het gebruik van water dat ongeschikt is voor consumptie voor de bereiding en de opslag van voedingsmiddelen en goederen die bestemd zijn voor menselijke consumptie, is verboden.”

Vertrouw uw fontein in plaats daarvan toe aan een specialist, zijn expertise zal u tijd besparen zodat u mateloos kunt genieten van water dat voldoet aan de veiligheidsnormen.