Drinkwater, meer dan een vak, een noodzaak

Het produceren van drinkwater is een veeleisend beroep dat steunt op jarenlange ervaring en gebaseerd is op de beste praktijken.

Volgens studies die regelmatig worden uitgevoerd door het waterinformatiecentrum hebben 8 op de 10 personen vertrouwen in de kwaliteit van hun kraanwater en zijn ze tevreden over de openbare dienstverlening van water en afvalwaterbehandeling van hun gemeente. Deze resultaten zijn bemoedigend, zowel voor steden die verantwoordelijk zijn voor het behoud van de volksgezondheid en het milieu, als voor exploitanten die technische oplossingen voor waterbehandeling implementeren.

Drinkwater, een dagelijks comfort

Voor een waterfonteinspecialist als EXQUADO, is het ook belangrijk om te steunen op deze verplichting om resultaat te boeken en zo de kennis en met name de filtratie van water te bevorderen. Op elk moment van de dag schoon water kunnen drinken dat geschikt is voor consumptie, zonder daarover na te moeten denken, is een gemak dat ons doet vergeten dat drinkbaar water niet bestaat in de natuur.

In aanvulling op deze bekende en erkende vaardigheden, maakt de specialist in waterfonteinen een educatief en verantwoordelijk discours. In Frankrijk is de bevoorrading van drinkwater bij de bevolking niet in gevaar: er zijn verschillende hulpbronnen en de netwerken zijn in voldoende mate met elkaar verbonden. Hier en daar worden bepaalde regio’s van Frankrijk lokaal verzwakt tijdens warme perioden of groeiende stedelijke behoeften. Drinkwater is echter voldoende voorhanden op voorwaarde dat het gebruik ervan door ons allen rationeel en redelijk verloopt.

Water, een grondstof in gevaar

Dit collectieve bewustzijn heeft geholpen om de verschillen te verzachten tussen enerzijds degenen die zich inspannen voor het milieu, en anderzijds, degenen wiens taak het was om deze bron beschikbaar te maken om te voldoen aan het verbruik en de behoefte aan drinkwater. Omdat water een belangrijke grondstof is, hebben de bedrijven de watertechniek verder uitgebreid om de volksgezondheid te waarborgen.