Dorheid, droogte en woestijnvorming

Studies en milieumaatregelen die dienen om water te besparen of het op de meest efficiënte manier te gebruiken, met name op het gebied van landbouw, hebben ons doen nadenken over de begrippen droogte, dorheid en woestijnvorming.

Omdat ze met elkaar verband houden, hebben deze woorden in het algemeen dezelfde betekenis, maar in werkelijkheid hebben ze betrekking op verschillende situaties.

Wat is droogte?

Droogte komt voor bij de afwezigheid of het gebrek aan neerslag gedurende een bepaalde periode (doorgaans van korte duur) in vergelijking met de gemiddelde neerslag die over een lange periode wordt waargenomen.

Wat is dorheid?

Dorheid is een structureel (lange tijd) klimatologisch fenomeen (klimaatstudie) met een zwakke regenval (neerslagstudie) met betrekking tot de nood aan water voor de natuurlijke of gecultiveerde vegetatie van een regio.
In het algemeen worden 3 types van dorheid waargenomen:

  • Hyperdor: minder regen dan 15 mm water per jaar gemiddeld
  • Dor: seizoensgebonden, 50-150 mm water per jaar gemiddeld, in de vorm van stortregens,
  • Halfdor: seizoensgebonden, 500 mm per jaar gemiddeld

Droogte kan soms optreden in gebieden waar traditioneel vegetatie is voorzien, de verwarring tussen de begrippen dorheid en droogte komt voort uit het feit dat de droge en dorre gebieden vaak dramatische gevolgen hebben voor mensen en dieren en indrukwekkend zijn wanneer ze in de media komen.
Wanneer de periodes van droogte in een gebied langer en frequenter worden, dan wordt dat gebied geleidelijk dor.
Er bestaan 2 manieren om dorheid te bestrijden.

  • Irrigatie met behulp van blauw water
  • Groen water, door de efficiëntie van de regens en van het water dat wordt verbruikt door de gewassen te verbeteren (zie artikel op blog: blauw water, groen water)

Wat is woestijnvorming ?

Woestijnvorming is het proces waarbij de droge en semi-droge productieve stukken land economisch onbruikbaar worden. Er zijn verschillende factoren verantwoordelijk voor dit proces: overmatige teelt, overbegrazing of ontbossing.
In dorre en droge gebieden is het belangrijk om een bron van water binnen handbereik te hebben, zoals een waterfontein op de site van Exquado.