De samenstelling van het leidingwater

De Fransen zijn grote consumenten van gebotteld mineraalwater. Moeten we daaruit besluiten dat het leidingwater niet goed genoeg is om te drinken? Niets is minder waar!!! Meer over de samenstelling…

Leidingwater: streng gecontroleerd water

De wet legt meer dan 50 verschillende bemonsteringen en analyses op. Deze hebben betrekking op de temperatuur, pH*, de aanwezigheid van mineralen, onderzoek van de bacteriën, verontreinigingen.

Wat is de pH?
pH betekent letterlijk “”potentiële waterstof””, dat wil zeggen de chemische activiteit van de waterstofionen (H+). De pH-waarde geeft een indicatie van de zuurtegraad van een oplossing, in ons geval hier het water, of de mate van alkaliteit. Wanneer de pH lager is dan 7, dan is de oplossing min of meer zuur. Wanneer de pH hoger is dan 7, dan is de oplossing min of meer alkaline (ook wel base genoemd). De cijfers gaan van 0 tot 14, neutraal is 7.

Zit er te veel kalk in het leidingwater?
De hardheid van het water in Frankrijk is vrij gemiddeld. Er werd geen wettelijke maximum limiet vastgesteld. Kalk vormt dus geen gevaar voor de gezondheid, het wordt zelfs gunstig geacht, hoofdzakelijk voor de botten. In een waterfontein helpt de filtering bij het reguleren van de overtollige kalk in het stadswater van uw regio. Het drinken van 1 liter water per dag betekent een inname van 15 tot 20% van de door ons lichaam vereiste hoeveelheid calcium.

Zit er chloor in het leidingwater?
Om bacteriegroei te voorkomen tijdens opslag en transport van water tot aan de gebruikers, wordt een oneindig kleine hoeveelheid chloor (0,1 tot 0,3 mg/l) aan het water toegevoegd. Er zijn 2 manieren om deze geur te verwijderen:

  • Particulieren kunnen het water 1 uur in de koelkast laten staan in een karaf
  • Bij bedrijven die waterfonteinen gebruiken wordt deze geur verwijderd tijdens de filtratie.

Zitten er nitraten in het leidingwater?
Het nitraatniveau in water wordt streng gecontroleerd. Er werd een grenswaarde bepaald (50 mg/l), maar voor u de schuld geeft aan het water moet u weten dat 80% van onze nitraatinname komt van ons voedsel (vlees en groenten). Nogmaals, in de bedrijven verwijdert de filtratie van onze fonteinen 99% van de nitraatresiduen. Voor particulieren moeten soortgelijke voorzorgsmaatregelen worden genomen voor zuigelingenvoeding.

En de aanwezigheid van pesticide?
Ook de aanwezigheid van pesticiden in het water wordt streng gecontroleerd. De normen zijn maximaal 0,1 microgram/l rest van een bepaald product en 0,5 microgram/l voor het totaal van de gedetecteerde pesticiden.

De troeven van leidingwater

Er is geen objectieve reden om het water uit de kraan links te laten liggen. Het wordt net zo streng gecontroleerd als bronwater en mineraalwater, maar leidingwater heeft meer economische en ecologische argumenten.

  • Leidingwater is veel goedkoper dan gebotteld water (30 tot 100 keer minder)
  • Leidingwater veroorzaakt geen plastic afval
  • Leidingwater voorkomt de circulatie van duizenden vrachtwagens

Tips om leidingwater te drinken

  • Elke ochtend, of wanneer de kraan of de gekozen fontein enkele dagen niet heeft gewerkt, laat u het water lopen tot het koud is
  • Gebruik geen warm water van een verwarmingsketel om een warme drank te bereiden. Het beste is om het warm water uit de fontein te gebruiken of om koud water te verwarmen.
  • Als u een kan wilt gebruiken om water te drinken, plaats ze dan uit de buurt van licht en laat ze niet langer dan 24u staan

Bron: waterinformatiecentrum